Home

Begraven

Huisdieren- en paardencrematorium Rotterdam heeft bij het crematorium aan de Buitendijk ook een kleine, intieme dierenbegraafplaats, onder de perenboom. Wij kunnen dus ook de begrafenis van uw overleden huisdier verzorgen.

Individuele begrafenis

Bij een individuele begrafenis wordt uw dier begraven in een individueel, gemarkeerd graf, in een speciale begraafdoos. Per post ontvangt u een persoonlijk bericht met de datum en het tijdstip waarop de begrafenis heeft plaatsgevonden en een vermelding van de markering.

U kunt u, als u dat wenst, bij de begrafenis aanwezig zijn en eventueel het dier zelf in zijn graf leggen. Daarna kunt u eventueel een schepje aarde in het graf gooien of desgewenst het graf zelf helemaal dichtmaken. Na de begrafenis mag u zo lang blijven als u wilt. Later kunt u zo vaak als u wilt terugkomen om het graf te bezoeken, ook in het weekeinde. U mag het graf zelf onderhouden, maar u kunt dit door ons laten doen.

Anonieme begrafenis

Nieuw is de anonieme begrafenis, als waardig alternatief voor destructie.  Een anonieme begrafenis verzorgen wij voor u op onze grotere dierenbegraafplaats Majesta Medenstein in Echteld, bij Tiel. Uw huisdier wordt daar onder een speciaal daarvoor gereserveerd stukje gazon begraven. Hiervoor brengen wij een eenmalig bedrag in rekening, maar geen jaarlijkse grafkosten. Een anonieme begrafenis is een goed alternatief wanneer u geen individueel graf wilt, maar u wilt uw dier niet laten verwerken op een destructiebedrijf.

In onderstaand overzicht vindt u de prijzen voor de begrafenis van de meest voorkomende huisdieren.

  • Bij een individuele begrafenis is een dierenbegraafdoos inbegrepen.
  • Persoonlijke wensen, zoals extra afscheid nemen, een pootafdruk laten maken, een plukje haar bewaren e.d zijn uiteraard mogelijk.
  • Betalingen dienen te geschieden vóór overdracht van de asresten of vervoer naar de dierenartsenpraktijk, tenzij vooraf anders overeengekomen
  • Bovenstaande prijzen gelden per september 2017. Prijswijzigingen voorbehouden.